Wycinka drzew- cennik regulowany odgórnie

Wycinka drzew prawie w całości regulowana jest przez odgórne zalecenia oraz dyrektywy. Według Obwieszczenia Ministra Środowiska na rok 2015 ceny za wycinkę drzew o konkretnych wymiarach nie mogą przekraczać podanych poniżej kwot.
345,30 zł – przy obwodzie do 25 cm;
524,36 zł – przy obwodzie od 26 do 50 cm;
818,52 zł – przy obwodzie od 51 do 100 cm;
1278,96 zł – przy obwodzie od 101 do 200 cm;
1918,42 zł – przy obwodzie od 201 do 300 cm;
2685,78 zł – przy obwodzie od 301 do 500 cm;
3453,15 zł – przy obwodzie od 501 do 700 cm;
4476,33 zł – przy obwodzie powyżej 700 cm.
Stawki są waloryzowane o prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów oraz usług konsumpcyjnych. Każdego roku ceny wycinki drzew ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej- tzw. Monitorze Polskim.

Wycinka drzew

Wydanie pozwolenia na wycinkę drzew o ile wycinka jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, również podlega opłacie. Opłata rośnie wraz z każdym centymetrem obwodu drzewa, a także będzie tym większa, im starsze jest drzewo. Za gatunki mniej pospolite zapłacimy naturalnie więcej. Może zdarzyć się, że organ wydający pozwolenie na wycinkę zastrzeże, iż opłaty za wydanie pozwolenia możemy uniknąć poprzez nasadzenie innego rodzaju drzewa w innym miejscu lub przesadzeniu drzewa, które zamierzamy wyciąć. Przykładowo cennik wycinki drzew takich jak olsza, wierzba, topola określa, że przy ich wycinaniu należy pomnożyć obwód razy 13,84 złote. Wtedy uzyskamy całkowity koszt wycinki drzewa. W przypadku dębu, buku, jodły i wiązu obwód należy mnożyć przez 91,54 złote.

See more at: wycinka drzew cennik

Warszawa sprzątanie ogrodu- usuwanie liści przed zimą

Mimo że jesień uchodzi za okres przygotowujący nas do zimowej stagnacji, w ogrodach aż wrze od pracy do wykonania. W tekście pokrótce napiszemy, jak wygląda prawidłowe sprzątanie ogrodu Warszawa oferuje nam wiele narzędzi, dzięki którym sprzątanie będzie o wiele szybsze i prostsze. Cały proces porządkowania ogrodów warto rozpocząć od usunięcia liści. Zebranie wszystkich liści oraz przedmiotów niepożądanych na trawnikach sprawia, że po zimie trawa w miejscach występowania liści może zgnić. Mogą rozwijać się na niej grzyby, lub inne choroby. Oczywiście do grabienia liści doskonale nadają się szerokie grabie. Im większe połacie terenu zamierzamy grabić, tym grabie powinny być szersze.

Sprzątanie ogrodu

Jeżeli natomiast mamy dużo manewrowania między drzewami, krzewami lub innymi przedmiotami w ogrodzie, warto zdecydować się na bardziej precyzyjne i węższe grabie.
Do sprzątania liści możemy zaopatrzyć się również w odpowiednie dmuchawy.  Dzięki którym praca będzie szybsza i przyjemniejsza. Co ciekawe, istnieją dmuchawy, które zasysają powietrze, w związku z czym liście możemy sprzątać niemal jak domowym odkurzaczem. Liście zalegające w rynnach sprząta się za pomocą specjalnych szczotek na teleskopowych trzonkach. Jeżeli na przyszłość chcemy zabezpieczyć się przed wlatywaniem liści do rynien, możemy zaopatrzyć się w specjalne siatki chroniące rynny przed liśćmi. Pamiętajmy jednak, aby regularnie sprzątać liście z siatek.