Efektowne ogrody Lublin posiada dzięki sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów o każdej porze roku

Aby wyhodować piękny ogród składający się z roślin ozdobnych, trzeba zainwestować dużo pracy. Jednocześnie konieczne jest nie tylko prawidłowe sadzenie młodych roślin, ale także zapewnienie wysokiej, jakości pielęgnacji istniejących już drzew i krzewów. Jeśli ktoś nie chce samodzielnie troszczyć się o rośliny a jednocześnie marzy o naprawdę pięknym ogrodzie, powinien poszukać profesjonalnej pomocy. Dzięki fachowcom piękne ogrody Lublin posiada doskonale wypielęgnowane i barwne. Ogrodnicy zajmą się nasadzeniami, tworząc najbardziej akceptowalne warunki dla ich wzrostu i rozwoju.

Efektowne ogrody Lublin posiada dzięki sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów o każdej porze roku

Z reguły po zasadzeniu młodych roślin są one prawie zapomniane przez kilka lat. Uważa się, że po zasadzeniu rośliny nie wymagają uwagi. Zasadniczo   jest to w połowie prawdą: sadzonki nie muszą być odżywiane, ponieważ nasada zawiera wystarczającą ilość nawozów i nie będzie potrzeby zbierania owoców, które pojawią się dopiero po 5 latach. Istnieje jednak szereg procesów, które wkrótce muszą zostać zakończone.

W okresie po sadzeniu pielęgnacja drzew i krzewów wiosną lub jesienią musi obejmować przycinanie. Jeśli drzewko nie uformuje się poprawnie w pierwszym roku życia, szanse na wyrośnięcie drzewa o pożądanym kształcie sięgają zera. Nieprawidłowo uformowana roślina przyniesie wiele niedogodności: opieka nad nim będzie dość trudna, jeśli siewka dojdzie do góry. Wniosek: konieczne jest jak najwcześniejsze formowanie korony. Nie jest to łatwe zadanie dla laików w tej dziedzinie, dlatego aby osiągnąć piękne ogrody Lublin poleca skorzystanie z porad ekspertów. Można również zlecić im wykonanie koniecznych prac ogrodniczych w tym formowanie.

Jakie zadania wykonują eksperci od ogrodów w Lublinie?

Pielęgnacja drzew i krzewów w toku ich życia będzie obejmować oczyszczanie sanitarne: pędy uszkodzone przez szkodniki. Oprócz prac sanitarnych do opieki będą włączone również inne czynności sezonowe. Specjaliści mogą zapewnić wysoką, jakość pielęgnacji nasadzeń. Doświadczeni ogrodnicy uporządkują ogród i zapewnią doskonałe warunki do prawidłowego rozwoju każdej rośliny.

Pielęgnacja ogrodów w Lublinie w okresie wiosennym

Pielęgnacja drzew i krzewów na wiosnę obejmuje następujące czynności:

 • Bielenie: wykonywane w celu ochrony roślin przed poparzeniem słonecznym w letnie dni.
 • Opryskiwanie: ma na celu zapobieganie chorobom i szkodnikom, a także rozwój naturalnej odporności na wszelkiego rodzaju choroby.
 • Przycinanie: usuwa się pędy uszkodzone przez mróz.
 • Odżywianie: głównym celem jest nasycenie ogrodu niezbędnymi mikroelementami służącymi do rozwoju wysokiej, jakości, w wyniku, czego wzrasta płodność sadu.

Letnia pielęgnacja ogrodu w Lublinie

Letnia pielęgnacja ozdobnych drzew i krzewów, a także roślin owocowych, polega na okresowej inspekcji ogrodu. Podczas tego badania można znaleźć następujące problemy:

 • Rozprzestrzenianie się owadów: należy podjąć kroki w celu zwalczenia szkodników np. opryskiwanie, a także ustawianie pułapek.
 • Zwalczanie infekcji chorobotwórczych: w celu niszczenia chorób, leczenie odbywa się za pomocą specjalnych preparatów.
 • Czasami w lecie rośliny są dodatkowo zasilane mocznikiem. Wypełnia on ogród azotem, aktywując w ten sposób procesy wegetatywne.

Jesień to okres wzmożonych prac ogrodniczych

W jesiennej pielęgnacji roślin uwzględniono następujące procesy:

 • Bielenie: pożądane działanie, zapewni ochronę przed oparzeniem słonecznym na wiosnę.
 • Odżywianie: roślinom dostarczane są minerały na zimę.
 • Opryskiwanie: przeprowadzane, jako środek zapobiegawczy przed gniciem i grzybami.
 • Przycinanie: usuwanie pędów uszkodzonych przez światło słoneczne i owady.

Trzeba pamiętać, że dbanie o drzewa i krzewy na jesieni obejmuje czyszczenie. Wszystkie śmieci muszą zostać usunięte i spalone. W opadłych liściach, ściętych gałęziach mogą spędzać zimę szkodniki. Ponadto śmieci to hodowla patogenów. Wszystkie prace, jakich wymagają ogrody Lublin zapewnia dzięki wykwalifikowanym ogrodnikom. Doświadczeni specjaliści zadbają o wszystkie drzewa i krzewy.

Zimowe prace ogrodnicze

Zimą rośliny również wymagają opieki. Pielęgnowanie drzew i krzewów w zimie nie jest trudne. Trzeba tylko okresowo umieszczać trutki na myszy, jeśli poprzednie zostały skutecznie zaabsorbowane przez gryzonie. Przy obfitych opadach śniegu należy strząsać śnieg z koron drzew i krzewów. W przeciwnym razie podczas topienia mogą się łamać pod ciężarem topniejącego śniegu. Można zlecić fachowcom prace zimowe w ogrodzie Lublin posiada doskonałych ogrodników, którzy przygotują drzewa i krzewy do odpoczynku.

Jak uzyskać zgodę na wycinkę drzewa?

Wycinka drzew nawet na własnej działce wcale nie jest taka prosta jakby się mogło wydawać. W niektórych przypadkach gdy możliwa ma być wycinka wniosek będzie potrzebny, w innych natomiast nie. Wszystko zależy od sytuacji.

Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na wycinkę drzewa?Aby nie trzeba było uzyskiwać zgody na wycinkę drzew musi być spełnione kilka warunków jeżeli chodzi o drzewo. Nie może ono mieć więcej niż 10 lat oraz musi być drzewem owocowym. W przypadku gdy drzewa rosną w parkach narodowych, rezerwatach przyrody itp to zezwolenie jest potrzebne zawsze. W każdym innym przypadku zezwolenie będzie niezbędne.

Gdzie należy złożyć wycinka wniosek?

Wniosek o wycinkę drzew składany jest w urzędzie miasta, a zgodę udziela wójt, burmistrz czy też prezydent miasta w zależności od miejscowości. W przypadku gdy nieruchomość znajduje się na obszarze, który objęty jest ochroną krajobrazową będzie potrzebna także zgoda odpowiedniego dyrektora parku, który zarządza danym terenem bądź też dyrektora ochrony środowiska. W przypadku jeżeli nieruchomość znajduje się na liście zabytków to pozwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Co musi znaleźć się wycinka wniosek?

We wniosku musi znaleźć się kilka ważnych elementów. Musi znajdować się imię i nazwisko właściciela nieruchomości, tytuł prawny do nieruchomości, informację na temat drzewa jakie ma być wycięte, przeznaczenie terenu na jakim znajduje się to drzewo oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy i drzewa. Na decyzję czeka się zwykle koło miesiąca, maksymalnie dwóch. Także wniosek o wycinkę warto złożyć odpowiednio przed planowaną wycinką. Bardzo często przed wydaniem decyzji pozytywnej czy negatywnej nieruchomość zostanie odwiedzona przez użytkownika.

Decyzja co zawiera decyzja o zezwoleniu na wycinkę? Czasami decyzja może zawierać pewne dodatkowe warunki jak na przykład konieczność przesadzenia drzewa, bądź też konieczność zastąpienia drzewa innymi drzewami w konkretnej liczbie oraz rodzaju. W niektórych przypadkach urzędy wydają decyzje pozytywne o wiele chętniej, w innych niestety nie. Jeśli osoba ubiegająca się o zgodę na wycinkę drzewa sugeruje zasadzenie innych drzew czy też inną alternatywę to o wiele łatwiej uzyskać zgodę.

Niestety obecne przepisy są bardzo skomplikowane i dlatego też wymagane jest wiele różnych zadań, które należy spełnić. W przypadku gdy chcemy wyciąć drzewa z rzadszych gatunków to lepszym pomysłem będzie od razu zasugerowanie zasadzenia innych drzew w innym miejscu czy też przesadzenie drzew.

Wycinka drzew- cennik regulowany odgórnie

Wycinka drzew prawie w całości regulowana jest przez odgórne zalecenia oraz dyrektywy. Według Obwieszczenia Ministra Środowiska na rok 2015 ceny za wycinkę drzew o konkretnych wymiarach nie mogą przekraczać podanych poniżej kwot.
345,30 zł – przy obwodzie do 25 cm;
524,36 zł – przy obwodzie od 26 do 50 cm;
818,52 zł – przy obwodzie od 51 do 100 cm;
1278,96 zł – przy obwodzie od 101 do 200 cm;
1918,42 zł – przy obwodzie od 201 do 300 cm;
2685,78 zł – przy obwodzie od 301 do 500 cm;
3453,15 zł – przy obwodzie od 501 do 700 cm;
4476,33 zł – przy obwodzie powyżej 700 cm.
Stawki są waloryzowane o prognozowane średnioroczne wskaźniki cen towarów oraz usług konsumpcyjnych. Każdego roku ceny wycinki drzew ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej- tzw. Monitorze Polskim.

Wycinka drzew

Wydanie pozwolenia na wycinkę drzew o ile wycinka jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, również podlega opłacie. Opłata rośnie wraz z każdym centymetrem obwodu drzewa, a także będzie tym większa, im starsze jest drzewo. Za gatunki mniej pospolite zapłacimy naturalnie więcej. Może zdarzyć się, że organ wydający pozwolenie na wycinkę zastrzeże, iż opłaty za wydanie pozwolenia możemy uniknąć poprzez nasadzenie innego rodzaju drzewa w innym miejscu lub przesadzeniu drzewa, które zamierzamy wyciąć. Przykładowo cennik wycinki drzew takich jak olsza, wierzba, topola określa, że przy ich wycinaniu należy pomnożyć obwód razy 13,84 złote. Wtedy uzyskamy całkowity koszt wycinki drzewa. W przypadku dębu, buku, jodły i wiązu obwód należy mnożyć przez 91,54 złote.

See more at: wycinka drzew cennik