Jak uzyskać zgodę na wycinkę drzewa?

Wycinka drzew nawet na własnej działce wcale nie jest taka prosta jakby się mogło wydawać. W niektórych przypadkach gdy możliwa ma być wycinka wniosek będzie potrzebny, w innych natomiast nie. Wszystko zależy od sytuacji.

Kiedy nie trzeba mieć pozwolenia na wycinkę drzewa?Aby nie trzeba było uzyskiwać zgody na wycinkę drzew musi być spełnione kilka warunków jeżeli chodzi o drzewo. Nie może ono mieć więcej niż 10 lat oraz musi być drzewem owocowym. W przypadku gdy drzewa rosną w parkach narodowych, rezerwatach przyrody itp to zezwolenie jest potrzebne zawsze. W każdym innym przypadku zezwolenie będzie niezbędne.

Gdzie należy złożyć wycinka wniosek?

Wniosek o wycinkę drzew składany jest w urzędzie miasta, a zgodę udziela wójt, burmistrz czy też prezydent miasta w zależności od miejscowości. W przypadku gdy nieruchomość znajduje się na obszarze, który objęty jest ochroną krajobrazową będzie potrzebna także zgoda odpowiedniego dyrektora parku, który zarządza danym terenem bądź też dyrektora ochrony środowiska. W przypadku jeżeli nieruchomość znajduje się na liście zabytków to pozwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Co musi znaleźć się wycinka wniosek?

We wniosku musi znaleźć się kilka ważnych elementów. Musi znajdować się imię i nazwisko właściciela nieruchomości, tytuł prawny do nieruchomości, informację na temat drzewa jakie ma być wycięte, przeznaczenie terenu na jakim znajduje się to drzewo oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy i drzewa. Na decyzję czeka się zwykle koło miesiąca, maksymalnie dwóch. Także wniosek o wycinkę warto złożyć odpowiednio przed planowaną wycinką. Bardzo często przed wydaniem decyzji pozytywnej czy negatywnej nieruchomość zostanie odwiedzona przez użytkownika.

Decyzja co zawiera decyzja o zezwoleniu na wycinkę? Czasami decyzja może zawierać pewne dodatkowe warunki jak na przykład konieczność przesadzenia drzewa, bądź też konieczność zastąpienia drzewa innymi drzewami w konkretnej liczbie oraz rodzaju. W niektórych przypadkach urzędy wydają decyzje pozytywne o wiele chętniej, w innych niestety nie. Jeśli osoba ubiegająca się o zgodę na wycinkę drzewa sugeruje zasadzenie innych drzew czy też inną alternatywę to o wiele łatwiej uzyskać zgodę.

Niestety obecne przepisy są bardzo skomplikowane i dlatego też wymagane jest wiele różnych zadań, które należy spełnić. W przypadku gdy chcemy wyciąć drzewa z rzadszych gatunków to lepszym pomysłem będzie od razu zasugerowanie zasadzenia innych drzew w innym miejscu czy też przesadzenie drzew.